เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | 191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ CHULA MOOC (ม.จุฬาลงกรณ์ฯ) | 85 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ MUx (ม.มหิดล) | 160 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ Thai MOOC | 251 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ DIP (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) | 49 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 106 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17172 ครั้ง
  • ปีนี้ : 25012 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150864 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ