เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มกราคม 2565 | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กุมภาพันธ์ 2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มีนาคม 2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เมษายน 2565 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พฤษภาคม 2565 | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มิถุนายน 2565 | 17 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กรกฎาคม 2565 (Soon) | 17 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สิงหาคม 2565 (Soon) | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กันยายน 2565 (Soon) | 18 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตุลาคม 2565 (Soon) | 22 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 241 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1890 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12265 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 12920 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ