เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กันยายน 2565 | 209 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตุลาคม 2565 | 216 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พฤศจิกายน 2565 | 113 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ธันวาคม 2565 | 106 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มกราคม 2566 | 77 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กุมภาพันธ์ 2566 | 70 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
มีนาคม 2566 | 78 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
เมษายน 2566 | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พฤษภาคม 2566 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มิถุนายน 2566 | 31 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กรกฎาคม 2566 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สิงหาคม 2566 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กันยายน 2566 | 31 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 261 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8012 ครั้ง
  • ปีนี้ : 71655 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121164 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ