เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา | 1529 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 836 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา | 703 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฏิญญาคุณธรรม | 375 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การแบ่งงานภายใน | 727 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงสร้างผู้บริหาร | 1002 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมนักศึกษา | 1070 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา | 963 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 802 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานหอพักนักศึกษา | 688 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | 443 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา | 1183 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถานที่ให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ | 722 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 2042 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมัครขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า | 871 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา | 633 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นักศึกษาวิชาทหาร | 734 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผ่อนผันทหาร | 797 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการและการดูแลนักศึกษาพิการ | 736 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการพยาบาล | 710 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการให้คำปรึกษา | 622 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการตรวจสุขภาพใจ | 720 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการห้องสมุดอาชีพ | 549 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 1776 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการสนามกีฬา | 738 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 1196 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (อาคาร 14,27,28) | 219 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและชมรม | 1406 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วินัยนักศึกษา | 449 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา | 413 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 22 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 10020 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7971 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 133823 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ