เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา | 2067 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 1025 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา | 906 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฏิญญาคุณธรรม | 488 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การแบ่งงานภายใน | 933 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงสร้างผู้บริหาร | 1225 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมนักศึกษา | 1337 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา | 1168 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 1018 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานหอพักนักศึกษา | 904 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | 561 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา | 1795 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถานที่ให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ | 983 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 3271 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมัครขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า | 1104 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา | 912 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นักศึกษาวิชาทหาร | 959 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผ่อนผันทหาร | 1117 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการและการดูแลนักศึกษาพิการ | 927 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการพยาบาล | 912 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการให้คำปรึกษา | 834 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการตรวจสุขภาพใจ | 913 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการห้องสมุดอาชีพ | 656 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 2540 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการสนามกีฬา | 963 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 1815 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (อาคาร 14,27,28) | 253 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและชมรม | 2032 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วินัยนักศึกษา | 534 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา | 533 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,264 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,149 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,001 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ