เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง | 56 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 | 64 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กันยายน 2566 | 44 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 61 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จำนวนนักกีฬา | 59 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กติกาการแข่งขันขบวนพาเหรด | 41 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ โครงการพุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 38 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมโครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | 47 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร | 47 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3 | 52 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 47 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สูจิบัตร | 402 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กติกาการแข่งขันกองเชียร์ | 89 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กติกาการแข่งขันผู้นำเชียร์ | 39 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด | 110 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
"สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 สามารถเข้าดูตารางการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา | 46 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน กีฬาภายใน "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 | 34 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66 | 41 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เฉพาะวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เเละวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 | 43 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
เปิดการแข่งขันสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 | 40 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 | 38 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากวันพุธที่ ๒๗ กันยายน เป็น วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ | 34 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 16 | 44 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการพุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 22 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครแล้ว งานวิ่งเพื่อสุขภาพ เกษตรอยุธยา หันตรา รัน ครั้งที่ 2 | 22 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่อลังการ !! การประกวด Freshy Star 2023 ณ ศูนย์สุพรรณบุรี | 40 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา | 25 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา โครงการพุธพบพระ | 30 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) | 23 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | 25 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน เกษตรอยุธยา หันตรารัน #2 | 33 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่เต็มใจ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อรับบริจาคโลหิต ชิงถ้วยพระราชทานสันโตสะอาชาไนย | 28 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและกองประกวด RUS AMBASSADOR ขอเเสดงความยินดีกับ คุณอรวรา มงคลแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น MISS CONGENIALITY RUS AMBASSADOR 2023 | 24 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ สามารถส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 | 28 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูปใน โครงการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 24 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เกษตรอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 2 | 13 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในโครงการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 17 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 36 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า | 9 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บัณฑิตเเละมหาบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 31 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือด้านกีฬาเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาไทย | 29 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 26 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 10024 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7975 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 133827 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ