เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวบุญญาพร บุญชุ่ม (ออย) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 277 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นางสาวรสริน นิลสุขุม (ไอซ์) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 199 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นางสาวชนากานต์ ผะอบแก้ว (มิ้นท์)ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 238 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวความคิด "ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย" | 314 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | 348 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | 360 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 343 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 | 269 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สรุปแนวปฏิบัติเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร | 334 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 432 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หากไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา จะติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร? | 680 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าสมัครร่วมกิจกรรมพัฒนาบ่มเพาะตนเอง เพื่อเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) เพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันใน Start Up Thailand League 2022 | 293 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 วัยรุ่นมืออาชีพ | 319 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือสร้างพื้นที่ต้นแบบ Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 357 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 560 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการ และ เกณฑ์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 | 475 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และ การเต้นหางเครื่อง | 321 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กีฬากระชับมิตรชาว มทร.สุวรรณภูมิ พบ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา | 303 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565 | 401 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 | 500 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 308 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษา 1/2565 และ 2/2565 | 1086 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 | 254 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565 | 447 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 1130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทหารและ รด. | 1638 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 | 372 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา | 746 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กองพัฒนานักศึกษา | 318 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565 | 531 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สุวรรณภูมิเกมส์ | 745 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา | 1052 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า | 780 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17134 ครั้ง
  • ปีนี้ : 24974 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150826 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ