เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 386 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 444 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565 | 334 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | 937 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.1 พิธีเปิดโครงการนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 211 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.2 สร้างแกนนำนวัตกรจิตอาสา | 207 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการกู้ยืมฯ ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา | 1251 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 | 562 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! *เปิดรับสมัครและเริ่มวิ่งสะสมระยะ ระหว่างวันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2565 | 530 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต | 459 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | 259 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” | 349 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | 226 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 10209 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP3 นวัตกรจิตอาสาตามศาสตร์พระราชา | 219 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | 444 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรรยากาศพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | 236 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP4 ตอนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบ IOT | 383 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
RUS Talk : นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 241 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เเสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย | 349 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 | 296 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 599 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 แนะนำขั้นตอนการปฐมนิเทศออนไลน์ | 224 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | 426 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายการ RUS Channel (เทปที่ 6 เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ Happy University) | 277 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" | 401 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | 340 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | 295 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" | 309 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ | 301 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ | 368 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อรวมพลังสร้างสังคม | 343 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 333 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 340 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับทุนการศึกษา | 358 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 285 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 | 370 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอความร่วมมือ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 375 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 257 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,721 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,967 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,819 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ