เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรีฑา | 234 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ใบสมัครนักกีฬา | 139 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการ (ภาพรวม) | 191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการพิธีเปิด | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการพิธีปิด | 193 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023 | 384 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด ผู้นำเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาศรีวิชัยเกมส์ | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023 | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ได้รับโล่จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินนโยบาย "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" ในระดับ "ดี" | 240 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" รางวัล RUS ALUMNI AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน | 224 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“อะเมซิ่งกลองยาว ลุ่มเจ้าพระยา” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร | 194 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13 | 197 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเต้นหรือมีความสนใจและใจรักในด้านการเต้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ราชมงคล | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ราชมงคล | 262 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | 368 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนวปฏิบัติการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับศิษย์เก่า | 156 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักในการทำงาน “เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง ว่างก็สบาย ตายก็หมดเวรเเละกรรม" | 172 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ "ใฝ่ คิด สื่อ มือ จิต" | 164 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักการทำงาน 5 ต. เต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา ติดตามตรวจสอบ ตอบสังคมได้ | 145 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“CHANGE = เปลี่ยน” พร้อมเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า | 148 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่ระลึก ท่านอธิการบดี (ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Website ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 166 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ นนทบุรี | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 254 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าก่อสร้าง นนทบุรี | 177 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกลวิธาน หันตรา | 209 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 311 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแข่งขันและชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี RUS Walk & Run | 253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา | 183 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษา 1/2566 และ 2/2566 | 943 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันจักรี | 199 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างการรับรู้ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.” | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทเดี่ยวชายและหญิง ในงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๓ | 188 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน | 222 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน” | 238 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญ ๙ ราชมงคล ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน | 212 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | 199 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 23 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,238 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,123 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,975 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ