เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บวชเถิด ประเสริฐนัก! บวชฟรี บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย | 537 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพงศธร พิมพ์ธารา ที่ได้รับรางวัล เพชรศิลปศาสตร์ สาขาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 | 151 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความรักสไตล์พี่อ้อย พี่ฉอด | 151 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เเละศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ ถวายเทียนพรรษาเเละถวายภัตตาหารเพล | 123 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลาการ เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 117 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 181 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ภาพบรรยากาศ พิธีตักบาตร กิจกรรมพุธพบพระ | 136 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : "ตัวตึง" RUS 2023 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป | 153 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมประกวด RUS AMBASSADOR 2023 | 119 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรม จัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา | 147 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินการจัดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2566 | 160 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : "ตัวตึง" RUS 2023 | 149 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานงานบุญทรงคุณค่าประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา | 124 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RUS สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา | 124 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการโครงการ RUS สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา | 164 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ | 191 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เตรียมพบกับมหกรรมกีฬาของนักศึกษา ชาว มทร.สุวรรณภูมิ "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 | 228 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค | 143 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2 RUS Golf Charity 2023 | 147 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ CHULA MOOC (ม.จุฬาลงกรณ์ฯ) | 308 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ MUx (ม.มหิดล) | 195 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ Thai MOOC | 288 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ DIP (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) | 84 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอขอบพระคุณ สปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวด RUS AMBASSADOR HUNTRA CITY 2023 | 89 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มทร.สุวรรณภูมิ | 95 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สื่อสุขภาวะ เพราะ "ความรักตัวเอง" ไม่ใช่ "ความเห็นแก่ตัว" | 105 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศ กำหนดการรับชุดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | 82 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มีบุญมาฝากครับ โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้าน (มทรส.) | 116 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม “ปั้น ปลูก คิด (ส์)" | 238 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการเปิดโลกกิจกรรม RUS Happiness Day (การประกวดเฟรชชี่) | 96 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวด RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | 181 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ โครงการพุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 175 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พุธพบพระ คณะศิลปะศาสตร์ | 108 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิชวนเธอมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง | 100 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | 123 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด | 129 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ | 106 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด | 102 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | 160 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาชมรมและจิตอาสาพัฒนาบ้าน | 142 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
นักศึกษากับการประกันคุณภาพ | 106 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการพุธพบพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 90 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | 164 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | 153 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 183 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 235 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,699 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,945 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,797 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ