เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มุฑิตาจิต ออนไลน์ | 193 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หลักในการทำงาน “เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง ว่างก็สบาย ตายก็หมดเวรเเละกรรม" | 85 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ "ใฝ่ คิด สื่อ มือ จิต" | 100 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
หลักการทำงาน 5 ต. เต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา ติดตามตรวจสอบ ตอบสังคมได้ | 86 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
“CHANGE = เปลี่ยน” พร้อมเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า | 93 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ที่ระลึก ท่านอธิการบดี (ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) | 73 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 261 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8012 ครั้ง
  • ปีนี้ : 71655 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121164 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ