เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงสร้างผู้บริหาร

หัวหน้างาน 4 งาน


นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล
MISS CHUANPIS  PREMKAMON
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา


นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล
MISS CHUANPIS  PREMKAMON
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


นางสิริรัตน์  โพสพสุวรรณ
MRS.SIRIRAT  PHOSOPSUWAN
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา


นางสาววิยะดา  นุชพันธ์
MISS WIYADA  NUCHPHAN
หัวหน้างานหอพักนักศึกษาTag : #โครงสร้างผู้บริหาร #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


1004 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 338 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6830 ครั้ง
  • ปีนี้ : 9040 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 134892 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ