เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา

ลำดับที่

ปี 2553 - ปัจจุบัน

จำนวนหน้า

1

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนักศึกษา พ.ศ. 2565

3

 

ลำดับที่

ปี 2551 - 2552

จำนวนหน้า

1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

6

2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

4

3

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒

20

4

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาของมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๒

3

 

ลำดับที่

ปี 2549 - 2550

จำนวนหน้า

1

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

18

2

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเงินองค์การหรือสโมสรนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

3

3

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเงินองค์การหรือสโมสรนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

3

4

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๐

8

 

ลำดับที่

เริ่มต้น 2548

จำนวนหน้า

1

ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

2

2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

4

3

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการดำเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

5Tag : #ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


1545 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 302 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16403 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37725 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163577 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ