เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน

     กองพัฒนานักศึกษา
     (Student Development Division)

สถาบัน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi)

ที่อยู่

     อาคารกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 28) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เว็บไซต์

     student.rmutsb.ac.th

ติดต่อขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่Tag : #ติดต่อเรา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


1897 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,637 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,883 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,735 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ