เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Phlang Faed" | 26 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Triple" | 23 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Sumjuad101" | 24 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นางสาวบุญญาพร บุญชุ่ม (ออย) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 80 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นางสาวรสริน นิลสุขุม (ไอซ์) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 26 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นางสาวชนากานต์ ผะอบแก้ว (มิ้นท์)ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 59 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.1 พิธีเปิดโครงการนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.2 สร้างแกนนำนวัตกรจิตอาสา | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | 24 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | 15 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP3 นวัตกรจิตอาสาตามศาสตร์พระราชา | 12 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
บรรยากาศพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | 9 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP4 ตอนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบ IOT | 11 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
RUS Talk : นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 9 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 แนะนำขั้นตอนการปฐมนิเทศออนไลน์ | 3 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
รายการ RUS Channel (เทปที่ 6 เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ Happy University) | 1 ครั้ง เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 261 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1910 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12285 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 12940 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ