เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Phlang Faed" | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Triple" | 171 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Sumjuad101" | 127 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นางสาวบุญญาพร บุญชุ่ม (ออย) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 198 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นางสาวรสริน นิลสุขุม (ไอซ์) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 118 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นางสาวชนากานต์ ผะอบแก้ว (มิ้นท์)ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | 151 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.1 พิธีเปิดโครงการนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 113 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.2 สร้างแกนนำนวัตกรจิตอาสา | 112 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | 133 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | 118 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP3 นวัตกรจิตอาสาตามศาสตร์พระราชา | 118 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บรรยากาศพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | 129 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP4 ตอนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบ IOT | 273 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 142 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 แนะนำขั้นตอนการปฐมนิเทศออนไลน์ | 126 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายการ RUS Channel (เทปที่ 6 เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ Happy University) | 146 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | 194 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Video บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | 67 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน | 24 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 108 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5455 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12802 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62311 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ