เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระบบคลังความคิด (Think Tank) องค์ความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่าและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ดูทั้งหมด

การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับศิษย์เก่า ดูทั้งหมด

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 7 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5354 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12701 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62210 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ