เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Website ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 44 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ นนทบุรี | 41 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 57 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าก่อสร้าง นนทบุรี | 55 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกลวิธาน หันตรา | 53 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 72 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 210 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8899 ครั้ง
  • ปีนี้ : 30639 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 80148 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ