เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Website ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 139 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ นนทบุรี | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าก่อสร้าง นนทบุรี | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกลวิธาน หันตรา | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 269 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 306 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16407 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37729 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163581 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ