เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

Document Icon Png #310088 - Free Icons Library เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง 63

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG ระดับมหาวิทยาลัย+คณะ 2563

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถาม63

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


615 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 253 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,717 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,963 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,815 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ