เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หอพักนักศึกษา | 1321 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทหารและ รด. | 1897 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สุวรรณภูมิเกมส์ | 831 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา | 1211 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า | 875 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Youtube | 402 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พยาบาล | 641 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุ | 890 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มชมรม | 1023 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอใช้สถานที่ | 645 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าว | 775 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองทุน กยศ. 4 ศูนย์พื้นที่ | 1487 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 31 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,246 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,131 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,983 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ