เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุน กยศ. | 6292 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 1057 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทหารและ รด. | 1383 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สุวรรณภูมิเกมส์ | 710 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา | 931 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า | 727 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Youtube | 312 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พยาบาล | 487 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุ | 629 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มชมรม | 524 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอใช้สถานที่ | 446 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าว | 558 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 71 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 9006 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6957 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 132809 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ