เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุน กยศ. | 3639 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 804 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทหารและ รด. | 932 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษา | 408 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา | 681 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า | 530 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Youtube | 231 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พยาบาล | 324 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุ | 350 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาพิการ | 197 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอใช้สถานที่ | 248 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว | 373 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 222 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8911 ครั้ง
  • ปีนี้ : 30651 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 80160 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ