เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หอพักนักศึกษา
Information icon (png symbol) red ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     Facebook PNG ภาพสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - crazypng-PNG  ภาพฟรีดาวน์โหลด-crazypng-PNG ภาพฟรีดาวน์โหลด Facebook หอพักนักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG โบรชัวร์หอพักนักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG QR Code Line กลุ่ม "จองหอพักและผู้ปกครอง"

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG กำหนดการสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG ประกาศแจ้งนักศึกษาหอพัก (การอยู่หอพักเทอม 3/64, การจองหอพักเทอม 1/65, การย้ายออกจากหอพัก)

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

Document Icon Png #310088 - Free Icons Library ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการดำเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2548

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

Document Icon Png #310088 - Free Icons Library เอกสารและแบบฟอร์ม

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG บริการส่วนกลางและในห้องพัก หอพักนักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG เอกสารประกอบการทำสัญญาเข้าพักหอพักนักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG แผนที่หอพักนักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

หมายเหตุ : จัดให้มีบริการหอพักนักศึกษาที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #หอพักนักศึกษา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


1322 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 72 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,287 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,172 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,024 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ