เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ขององค์การนักศึกษาและชมรม | 350 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขัน Esports | 365 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 222 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 292 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 237 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8926 ครั้ง
  • ปีนี้ : 30667 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 80176 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ