เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา

หรือสแกน QR Code ด้านล่างTag : #แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


124 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 340 ครั้ง
  • ปีนี้ : 31523 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32178 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ