เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 392 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมการกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 277 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" | 282 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 269 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 245 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | 681 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | 877 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน | 588 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย | 514 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | 738 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 550 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | 705 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Youtube | 344 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พยาบาล | 555 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุ | 773 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มชมรม | 614 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอใช้สถานที่ | 542 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าว | 655 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | 336 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ มทร.สุวรรรณภูมิ | 339 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 669 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต | 576 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแคมป์เยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp | 256 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 272 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างองค์กร | 776 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 229 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | 503 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 258 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส เข้าเยี่ยมชมเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ | 277 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ | 296 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2022 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟธูปเตมีย์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 446 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) | 347 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย MBK FILM CAMERA CLUB | 321 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ฝึกทักษะบริหารจัดการเงินตั้งแต่วัยเรียนกับ กอช. | 415 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม | 510 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบมุฑิตาจิต ออนไลน์ | 467 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมฉลองกฐิน และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท้ายเมือง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 254 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน KASET AYUTTHAYA HUNTRA RUN | 300 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 | 354 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 339 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.อำนาจ สุขแจ่ม พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหอพัก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก | 268 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 242 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 | 225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Video บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | 178 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 470 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 188 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 110 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15718 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37040 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 162892 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ