เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สรุปแนวปฏิบัติเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

สรุปแนวปฏิบัติเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร นำผลตรวจ ATK และแจ้งความประสงค์ ตรวจเชื้อโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (บริษัท ที เอ็น เอช สหคลีนิค จำกัด) วันที่ 14 - 16 ก.พ. 2565 ลงทะเบียนในระบบภาวะการมีงานทำ
คลิ๊ก https://employ.rmutsb.ac.th/Tag : #สรุปแนวปฏิบัติเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


379 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 268 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,732 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,978 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,830 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ