เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วม
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล
ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

*** ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ***
*** เริ่มตั้งขบวนแห่เทียน ณ ตึกกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร ๒๘ ศูนย์หันตรา) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ***

ณ วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าร่วมสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน และอาหารสด
โดยติดต่อสอบถามได้ที่ ขจรศักดิ์ ฝากสาคร เบอร์โทรศัพท์ 089-8016044
ชวนพิศ เปรมกมล เบอร์โทรศัพท์ 090-9860109

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับหลังตอบแบบประเมิน โดย Link ของแบบประเมิน
จะส่งทางไลฟ์สดในระหว่างการดำเนินโครงการผ่านเพจ Facebook "กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ"
และ "องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ"Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


405 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 380 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16481 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37803 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163655 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ