เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอความร่วมมือ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน
กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางลิงค์นี้
https://employ.rmutsb.ac.th/
หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบน Banner
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอความร่วมมือ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตข้อมูลเพิ่มเติม : https://employ.rmutsb.ac.th/

ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


438 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 78 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,293 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,178 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,030 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ