เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแคมป์เยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม
แคมป์เยาวชนนานาชาติ
2022 IYF World Camp
ผู้เข้าร่วมมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ดังนี้
- ได้เรียนรู้การเรียนภาษาด้วยจิตใจและทักษะการใช้ชีวิต Soft Skills
- ได้เปิดโลกทัศน์สากล มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ
ทั่วโลกผ่านทางนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ พร้อมรับชมนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ หรือ Culture Exhibition ( Explore the World in a Day )
- ได้เข้าร่วม Academy หรือทักษะนอกห้องเรียน อาทิ เตรียมความพร้อมในการ
สมัครงาน การผลิตสื่อดนตรี การพากย์เสียง Yamaha Vocal Camp เส้นทางการเป็นนักการฑูต และอื่นๆ อีกมากมาย
- ได้พัฒนาจิตใจและเรียนรู้ Mindset ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจให้มีความความหวังและความสุข ผ่านการฟังบรรยาย เรื่องโลกของจิตใจ (Mind Education)
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาเยาวชนระดับโลก
สนใจติดต่อสอบถาม
090-9860109 (ชวนพิศ เปรมกมล)
 


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแคมป์เยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Campข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


258 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 40 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16657 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37979 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163831 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ