เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)

ประชาสัมพันธ์!!!! กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหาร ฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดการรับเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของนักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2545 /กรณีย้ายสถานศึกษา/และกรณีไม่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันมาก่อน สามารถดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังเอกสารTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


350 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 432 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16533 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37855 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163707 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ