เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมตอบแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
เมื่อทำแบบทดสอบได้คะแนนมากกว่า 80%
*** จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมล ***

https://forms.gle/ndQntKrPhYxajpu46
*** มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ภายในแบบทดสอบ ***Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


220 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 31 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16648 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37970 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163822 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ