เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 4 ศูนย์พื้นที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 4 ศูนย์พื้นที่
ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565
โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 4 ศูนย์พื้นที่ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


289 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 482 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16583 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37905 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163757 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ