เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดนตรี "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดนตรี
"ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดนตรี "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


204 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 64 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16681 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38003 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163855 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ