เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน
ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
และสามารถรับชมการเสวนาได้ทาง LIVE สด ผ่านทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
*** อาจารย์ปัทพงษ์ ชื่นบุญ ***
*** อาจารย์วันลีย์ กระจ่างวี ***

Link กำหนดการและ Facebook
*** สามารถดาวน์โหลดกำหนดการโดยละเอียดผ่านทาง Link นี้ ***
https://drive.google.com/file/d/1J3gSSZdLj7T0vibXT4sgueCZUJLzwdRD/view
*** Facebook กองพัฒนานักศึกษา ***
https://www.facebook.com/Student.RMUTSB

///// ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามกิจกรรมการทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ระหว่างการเสวนาฯ
และเมื่อทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับเกียรติบัตร! /////Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดินข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


256 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 478 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16579 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37901 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163753 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ