เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน
กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางลิงค์นี้
https://employ.rmutsb.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


179 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16672 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37994 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163846 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ