เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023

ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในการประกวด RMUT STAR 2023 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "ศรีวิชัยเกมส์"Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


304 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 501 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16602 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37924 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163776 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ