เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

“อะเมซิ่งกลองยาว ลุ่มเจ้าพระยา” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

“อะเมซิ่งกลองยาว ลุ่มเจ้าพระยา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคบ่าย)
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ความยาว 15 นาที
ประเภทการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย
รำกลองยาว ประเพณีการเล่นเทิงบ้องกลองยาว หรือเถิดเทิง มีผู้เล่าให้ฟังเป็นเชิงสันนิษฐานว่า เป็นของพม่า นิยมเล่นกันมาก่อนเมื่อครั้งที่พม่ามาทำสงครามกับไทยในสมัยกรุงธนบุรี หรือสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เวลาพักรบพวกทหารพม่าก็จะเล่นสนุกสนานกันด้วยการเล่นต่างๆ ซึ่งทหารพม่าบางพวกก็เล่น “กลองยาว” พวกไทยเราได้เห็นก็จำมาเล่นกันบ้าง เมื่อชาวไทยเห็นว่ารำกลองยาว เป็นการเล่นที่สนุกสนาน และเล่นได้ง่ายก็นิยมเล่นกันไปแทบทุกบ้านทุกเมืองมาจนทุกวันนี้Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #“อะเมซิ่งกลองยาว ลุ่มเจ้าพระยา” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคบ่าย)ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


221 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 314 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16415 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37737 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163589 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ