เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน”

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน”
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับนายหัสวรรษ ตั้งพงษ์, นายสิทธิพล ดินดำ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายณัฐนนนท์ กลางแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขัน การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน ในการแข่งขันโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.และ กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 13 โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


179 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 36 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16653 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37975 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163827 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ