เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรมที่ 3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เตรียมพร้อม ทำความเข้าใจ ประชาธิปไตย และร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

กำหนดการโครงการฯ
https://drive.google.com/file/d/1pF460WXI7nkKmKbZJ4Wr2gR644jCNfyc/viewTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


167 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16666 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37988 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163840 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ