เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ พึ่งอู ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

กองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ พึ่งอู
ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2566Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ พึ่งอูข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


144 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 127 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16744 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38066 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163918 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ