เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

“แผนเต็มหัว ไม่รู้จะทำอะไรก่อน” ลองหยิบกระดาษซักแผ่น และเขียนตารางจัดลำดับความสำคัญแบบ "EisenHower Matrix" กันดูสิ!!

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 445 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16546 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37868 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163720 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ