เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ นักศึกษาใหม่สามารถเข้าระบบปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
ได้ที่เว็บไซต์ https://apps.rmutsb.ac.th/student หรือที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


129 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 232 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6819 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103158 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152667 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ