เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
https://www.rmutsb.ac.th/content/4854Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


262 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 394 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16495 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37817 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163669 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ