เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
https://www.rmutsb.ac.th/content/4855Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


421 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 321 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16422 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37744 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163596 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ