เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข้อบังคับ มทรส. พ.ศ.2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง พ.ศ. 2566 เเละ 2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ข้อบังคับ มทรส. พ.ศ.2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


159 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 469 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16570 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37892 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163744 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ