เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ให้บริการสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการในพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลาดราชมงคล

ให้บริการสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการในพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลาดราชมงคล อาคาร RUS 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอาคาร สถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน กองกลาง
ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 035-709103Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ให้บริการสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการในพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลาดราชมงคลข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


98 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 310 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16411 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37733 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163585 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ