เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเเสดงความยินดีกับ นายพงศธร พิมพ์ธารา ที่ได้รับรางวัล เพชรศิลปศาสตร์ สาขาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ นายพงศธร พิมพ์ธารา อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปี 2559
ที่ได้รับรางวัล เพชรศิลปศาสตร์ สาขาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเเสดงความยินดีกับ นายพงศธร พิมพ์ธารา ที่ได้รับรางวัล เพชรศิลปศาสตร์ สาขาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


125 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 372 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16473 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37795 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163647 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ