เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเรียนเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความรักสไตล์พี่อ้อย พี่ฉอด

งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มทร.สุรรณภูมิ
ขอเรียนเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิตนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ชีวิตและความรักสไตล์พี่อ้อย พี่ฉอด
#วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566
#เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
#พบกับกิจกรรมมากมาย ของรางวัลเพียบTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเรียนเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความรักสไตล์พี่อ้อย พี่ฉอดข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


124 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 129 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16746 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38068 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163920 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ