เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรม จัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา

🗓️🗓️กำหนดการส่งเอกสาร 🗓️🗓️
ต่ออายุชมรม จัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา
ตั้งแต่วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

โดยส่งเอกสารได้ที่
📍ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ส่งเอกสารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา
📍ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ส่งเอกสารได้ที่ งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
📍ศูนย์สุพรรณบุรี
ส่งเอกสารได้ที่ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
📍ศูนย์นนทบุรี
ส่งเอกสารได้ที่ กองบริการทรัพยากรนนทบุรี

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://student.rmutsb.ac.th/Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรม จัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


147 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 178 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,642 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,888 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,740 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ