เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปฏิทินการจัดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2566

🗓🗓 ปฏิทินการจัดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2566 🗓🗓
7 ก.ค. 66 - 16 ส.ค. 66
ส่งเอกสารต่ออายุชมรม เเละจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรมประจำปี 2566 (ไม่เข้าร่วม ถือว่าสละสิทธิ์)
19 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66
ขออนุมัติโครงการการดำเนินกิจกรรมชมรม / จัดกิจกรรมชมรม / จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมชมรม
30 ส.ค. 66
สิ้นสุดการขออนุมัติโครงการ (หลังจากนี้ไม่รับเเล้ว)
1 ก.ย. 66 - 31 ม.ค. 67
ดำเนินการจัดกิจกรรมชมรมทุกโครงการสิ้นสุดการจัดกิจกรรมชมรม
5 ก.พ. 67
นำเสนอผลงานทุกชมรม ส่งเอกสารโครงการ


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ปฏิทินการจัดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


148 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 464 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16565 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37887 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163739 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ