เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เตรียมพบกับมหกรรมกีฬาของนักศึกษา ชาว มทร.สุวรรณภูมิ "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16

เตรียมพบกับมหกรรมกีฬาของนักศึกษา ชาว มทร.สุวรรณภูมิ
โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
"สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2566
ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ จะคอย Update ผ่านช่องทาง Facebook
"กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ"
"องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ"
แล้วพบกัน ^^


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #เตรียมพบกับมหกรรมกีฬาของนักศึกษา ชาว มทร.สุวรรณภูมิ "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16



ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


197 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 159 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16776 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38098 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163950 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ