เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม
โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อาคาร 27)
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มาร่วมกันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะ ^^


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


116 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 333 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16434 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37756 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163608 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ