เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวด RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY

ขอเเสดงความยินดีกับ
1.นางสาวอภิชญา ประทาน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับตำเเหน่ง MISS RUS AMBASSADOR 2023
2.นายสุเมธ กระแสฉาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับตำเเหน่ง MISTER RUS AMBASSADOR 2023
3.มิญฐ์ชนาภา มิตรสันเทียะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับตำเเหน่ง MISS QUEEN RUS AMBASSADOR 2023
4.พลวัฒน์ กันทุกข์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับตำเเหน่ง POPULAR VOTE RUS AMBASSADOR 2023
ในการประกวด RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึก-โปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวด RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITYข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


146 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 94 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15702 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37024 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 162876 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ