เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
คลิก https://employ.rmutsb.ac.th/Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ขอเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


107 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 57 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16674 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37996 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163848 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ